Navigace

Odeslat stránku e-mailem

Obsah

Údaje o vydaném územním plánu Veselé:

Územní plán Veselé vydalo zastupitelstvo obce Veselé, příslušné podle § 6 odst. 5 písm. c) zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu, v platném znění, v souladu s ustanoveními § 171 až 174 zákona č. 500/2004 Sb., Správní řád, v platném znění, na svém zasedání dne   31.1.2011 usnesením č. 0101/2011.

Územní plán Veselé nabyl účinnosti dne 15.2.2011.

 Do dokumentace územního plánu je možno v listinné podobě nahlížet:
-    na Obecním úřadu Veselé
-    na Magistrátu města Děčín, Úřadu územního plánování
-    na Městském úřadu Česká Kamenice, Stavebním úřadu
-    na Krajském úřadu Ústeckého kraje, odboru územního plánování a stavebního řádu

Do dokladové dokumentace lze nahlédnout:
-    na Obecním úřadu Veselé