Navigace

Odeslat stránku e-mailem

Obsah

Z HISTORIE OBCE

Následující řádky nemají ambici být vyčerpávajícím pojednáním o historii obce.

Budou zmíněny především ty skutečnosti, které mohou být pro výběr

heraldických figur do znaku obce inspirující.

Obec Veselé je dnes tvořena dvěma částmi Veselé a Veselíčko (1. díl). Jména

jsou novodobá a původně zněla Freudenberg a Freudenheim

(lid. Freudenděrfel). Veselé se v písemných historických pramenech poprvé

připomíná v roce 1381 v zápise městské knihy v České Kamenici. Z 

historických souvislostí lze dovodit, že počátky historie vsi Veselé jsou spojené

 se šlechtickým statkem v Markvarticích. Sledování historie Veselé není

jednoduché a naráží na skutečnost, že ves byla současně držena několika

vlastníky a obvykle ve spojení s rozdělením sousedních Markvartic až na tři díly

s třemi tvrzemi a s třemi různými majiteli.

Po Markvarticích se v roce 1281 psal Jan z Michalovic, příslušník významného

českého panského rodu a příbuzný pánů z Vartenberka, z Lemberka a z 

Valdštejna, purkrabí královského hradu v Děčíně, lenní držitel a pak i vlastník

hradu Scharfenstein (Ostrý), měst Benešov (nad Ploučnicí) a Kamenice

(Česká), držitel hradu Děvín a jihočeského panství Velešín. Hrad Ostrý s 

Benešovem a Kamenicí drželi potomci Jana z Michalovic do roku 1406, kdy

Jan zv. starší z Michalovic a na Bezdězi vše prodal Hynkovi Berkovi z Dubé a 

na Honšteině (v Horní Lužici, dnes Sasko). V té době byly Markvartice r

ozděleny na dva samostatné statky s tvrzemi v dolní a horní části. Tyto statky

byly z osterského panství zřejmě vyděleny pány z Michalovic a obsazeny jako

výsluha jejich purkrabími. Dolní markvartická tvrz byla v roce 1423 držena

Přibíkem Blektou z Útěchovic a jeho potomci zde byli až do 16. století.

Majitelem horní tvrze v Markvarticích byl v roce 1428 Jan z Lutic, který toho

roku  podával kněze k markvartickému farnímu kostelu sv. Martina. V první

polovině 16. století se synové Jiřího z Lutic dělili o otcovský majetek tak, že 

Kryštof obdržel díl Markvartic, Kerhartice (Gerstdorf) a k tomu 13 osedlých ve 

Veselém.

Ve Veselém měl také svůj díl Kryštofův bratr Bedřich. Ten společně s dalším z 

bratrů Zikmundem přijal v letech 1548 - 1549 od bezdětného Kryštofa jeho díl.